Faculty About Us→ Faculty
UNIVERSITY-BASED FACULTY
Gang WANG Prefessor,chair,PhD-Supervisor Yu-Feng LIU Professor, Ex-chair, PhD Supervisor
Tian-Wen GAO Professor, Ex-chair, PhD Supervisor Cheng-Xin LI Professor, Vice-chair, PhD Supervisor
Chun-Ying LI Professor, Vice-chair, PhD Supervisor Wei LI Professor, Vice-chair, MD Supervisors
Peng-Ju Guan Professor, Ex-chair Bin LIU Professor
Cui-Ling MA Professor, MD Supervisor Wen-Jun LIAO Professor, MD Supervisor
Hai-Long ZHANG Associate Professor Ping-Shen FAN Associate Professor
Xiao-Dong ZHAO Associate Professor Sheng-Chun WANG Associate Professor
Lin WANG Associate Professor Qiang LI Attending physician, lecturer
Meng FU Attending physician, lecturer Lei WANG Attending physician, lecturer
Qi Luan Attending physician, lecturer Lin GAO Attending physician, lecturer
Kai LI Attending physician, lecturer Ling LIU Attending physician, lecturer
Ji-Xin GAO Attending physician, lecturer    
OUTPATIENT CLINICS
Director QIANG LI    
Deputy Director Chen-YU    
Physician
Wen-Jing LI Yu LIU Hai-Lian Xiang
Yan-Yan LIU    
Physician’s assistant
Qiu-Mei ZHANG Ying ZHANG Qian ZHAO
Na WANG Yun Jia Li-Na CHEN
Dan-JIN Fei LI Feng-Lei ZHANG
Yu-Chen JING Ya-Juan YAN Sha MA
Yang XUE Qian XING Yan-Yan CHENG
LU HAN Yue-Ning WANG  
COSMETIC DERMATOLOGY
Director Ling LIU    
Deputy Director Jun FU Yi CHEN  
Physician
Yan-Ting WANG Pu SONG Wei XU
Lin-Han QIAN Yi CHEN Yuan-Li WANG
Jiang-Yi WANG Qin-Xiao DONG Jiang-Ru ZHAO
Lei WANG Dan ZHANG JIN-E ZHANG
Wei-Feng ZHENG Xin-Xing FENG  
Technician
Yuan-Yuan QI Xiao-Jing ZHU Rui LV
Hui LIU Xiao-jing ZHAO Yi-Fei WANG
Nurse
Yun-Ting WANG Ting SONG Fei JIA
Wei-WANG Yan WANG Yu-Shuang GOU
Xiao-Mei LI Qiao ZHANG Kai-Ru LI
Jing-Yi WEI Feng-Qin WU Huan JING
Juan ZHAO Yan LIU Shan WANG
Shuang LI    
Support Staff Wan-Qun CAO Fang-Ni LV Shan GAO
DERMATOLOGICAL SURGERY & PATHOLOGY
Director Lei WANG Tao ZHAO  
Surgeon/Physician
Jian-Hong ZHAO Jing LI De-Wu ZHANG
Wei GUO Xuan-Feng TAN Wei GUAN
Xiao-Wen XUE Ya-Ru DAI Rong-Rong LIU
Nurse
Zhao-Hong LIU Mei-Hong LIU Na LI (senior)
Ying-Ying ZHANG Ting CHEN Na LI (junior)
Ying LIU Xiao CHEN Li-Min ZHAI
Li ZHANG Yan-Na SHI Chen-Xi HUANG
Meng-Meng ZHAGN A-Fang ZHANG  
Technician Yi-WANG    
Support Staff Qiao Zhen LIN Neng-Ge DANG Ma-Li LI
PHOTOTHERPY & MEDICAL BATH
Director Sheng-Chun WANG    
Deputy Director Li LUO    
Nurse
Cheng-Li ZHANG Cui-Cui LI Ya-Na MA
Ni SUN Cai-Xia LI Meng-Yan QI
Juan QU Hong BI Xian CHENG
Ying-Zhen ZHAO A-Mei MA  
Support Staff
Qiu-GE ZHOU Bi-Jun DOU A-Jing LIU
Shu-Yan ZHOU Jin Guo  
ALLERGEN DETECTION & TREATMENT
Director Wei LI    
Physician Ming WAN    
Nurse
Hui LI Lu WANG Lu GAO
Xiao-Yan YANG Yan MA Ya-Qi SHI
Xia HE Li WANG Chong-Jing JIANG
Juan YANG Jin LI Juan LI
Support Staff Cui-FANG LEI    
VENEROLOGY & MYCOLOGY
Director Meng FU    
Deputy Director Ying ZHENG    
Technician
Ya-Juan ZHANG Hai-Ying ZHANG Yan-Yang GUO
Ji-Feng GUO Cheng-Long ZENG Chen LOU
Ting FENG    
Nurse
Min DANG Di ZHAO Liang YANG
Man-DI ZHOU Zhuo-Yan WU  
Support Staff
Tai-Shan ZHANG    
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
Director Hai-Long ZHANG    
Deputy Director Qian XIAO    
Physician
Bang-Min LIU Yue-Yuan XIAO Qiang TAN
Yu-Wei ZHANG    
Technician Jia ZHAI    
Nurse
Xiu-Peng CAI Meng CHENG Fang HAN
Chen WANG    
INPATIENT WARDS
Chief Resident Kai LI Dong-Ning ZHU  
Head Nurse Li LI    
Physician Wen-Ting SONG Feng YANG  
Nurse
Rui WANG Qian LIU Yu-Mei HAN
Yang-Yang GAO Ting-Ting YANG Wen ZHAO
Le-Le Guo Ying ZHANG Lu TONG
Pei TIAN Xue WU Yu QIN
Ying XI Jiao HAO Ting DU
Di LI Yuan YANG Liu WEI
Jiao LI Wen-Ying LI Wen-Wen MA
Hai-Hong LI Qiao-Qin LU Huan LIU
Mei-Heng LU Yan-Min ZHANG Bo-Na ZHANG
Ying DU    
Support Staff Rong-Ge ZHOU Xiu-Fang LIU  
LABORATORY
Director Hong Jiang Qiao    
Deputy Director Hua WANG    
Physician Yang-Zi TIAN    
Investigator
Ke XUE Yu YE Qiang Jian
Xiu-Li YI Sen GUO Er-Le DANG
Hui-Ni QIANG Jia-Xi CHEN Peng GAO
Xue-Hu HE Shu-Hong SUN Chen ZHANG
Zhong-Zhong LIU Jie-Yu ZHANG Man Jiang
Hui-Na WANG Ying LIU Rong Hua LI
Nurse Yuan-Yuan LIANG    
Support Staff Jun-Li WANG Jin-Juan KONG  
EDUCATIONAL RESEARCH
PhD Student
Xue-Tao LU Zhen-Feng LIU Zhe JIAN
Liang JIN    
MD Student
Qin AN Chao WEI Qiong SHI
Ya-Jun ZHANG Ya-Nan XU Rong-Li ZHANG
Li-Hua CHEN Yue-Fei PAN Nan ZHANG
Zhong-Bin SUN Fu-Bo ZHOU Shu-Li LI
Chang-Xu HAN Min ZHANG Hui LI
Ye MIAO Hai-Xia FENG Peng-Fei LI
Wei FAN Zheng-Sheng WU Ya-Jun ZHAO
Bin LI Xiao-Wen WANG Guan-Nan ZHU
Rui GE Jiao CAO  
OFFICE
Director Cai SUN    
Secretary
Meng-Ge YAO Hai-Yan YANG Qi-Juan ZHAO
Chen-Chen PEI    
On-line consultant
Yan-Ping CAO Sui-Bo ZHAI Tian LI
Tao-Ling LI Yu-Feng GUO Xiao-Li LIU
Wen-Juan CHEN    
Public Relationship Nai-QI TONG    
Engineer Sheng CHEN    
Last update on 2013-02-20
Note: This staff directory is subject to change due to rotation and is updated on an annual basis.
To know about the most recent personnel information or request for detailed curriculum vitae of a staff, please contact us at xjpeicc@fmmu.edu.cn